Ana Sayfa / Ağ Günlükleri / pandorax günlüğü / E-Ticaret Olmasaydı?

E-Ticaret Olmasaydı?

 Elektronik ticaret diğer adı ile e- ticaret mal ve hizmet üretimleri, tanıtımı, dağıtımı benzeri ödeme işlemlerinin geniş olanaklar ile sağlandığı bilgisayar ağları tarafından yürütülmesi işleridir. Gelişmiş ödeme çözümleri ile kapsamlı bir online hizmet verilir. Sadece bulunduğun şehir veya ülke değil sınırlar ötesi dünya çapında bir erişim imkânı sağlanır. E- ticaret olmasaydı büyüme trendleri yüksek verimlilik altında değil belirli standartlar seviyesinde seyir edebilirdi. Satış hacminin küçük olması ile öngörülen büyümeler gerçekleşmeyebilirdi. Aynı zamanda yüksek satış hacimleri neticesinde geniş kitlelere ulaşım sağlanmamış olacaktı. E- ticaretin olmaması günün her saati alışveriş yapma imkânı olmaması anlamına gelmekteydi. Gece yarısı bile sanal mağazalar aracılığıyla hem alışveriş imkânı hem de mağaza kontrolü kesintisiz olarak gerçekleştirilebilir. Sayısız ürünü takip etmek veya kampanyalardan sıra beklemeden yararlanmak bu kadar kolay olmayabilirdi. Zaman tasarrufu ile maddi kayıpların önüne geçmek hayatı önemli ölçüde kolaylaştırmıştır. Bu yüzdendir ki internet teknolojileri ile paralel bir gelişim gösteren e-ticaret olmasaydı kısıtlı bir döngü etrafında hayatın sürdürülebilirliği zorlaşacaktı.

 

Birçok ülkedeki akraba ve iş bağlantıları tam da bu teknolojik gelişimler ile sınırları hükümsüz kıldı. E- ticaretin yıllar içinde büyük gelişimler göstermesi bulaşıcı hastalıklar açısından da pozitif bir etki sağlamıştır. E- ticaretin olmaması daha fazla etkileşim halinde olmak anlamına gelecekti bu da bulaş risklerine olduğundan fazla bir artış yaşatacaktı. E-ticaret olmasaydı alışkanlık haline gelen birçok teknolojik nimet de bu ölçüde hayatımızda var olmayacaktı. Organize mekanizmaları daha ilkel bir yöntem ötesine geçemeyecekti. Bu doğrultuda yüksek maliyetlerden kaçınmak pek te mümkün olmazdı. Yeni toplumsal yapılar ile bilgi ekonomisindeki hızlı tırmanış e- ticaretin de kaçınılmaz yapıyor. Sayısız ekonomik işlemlerin gerçekleştirildiği bu sistemler eğitimden reklama, bilgi erişiminden alış-verişe kadar sayısız alanı etkiler ve destek sağlar. Örneğin; bir kalemin veya herhangi bir ürünün pazarlanması        e- ticaret olmasaydı nasıl olacaktı? Kapı kapı dolaşarak olumlu veya olumsuz pek çok tepki beraberinde reklam çalışmaları açısından da güven ve zaman engellerine yol açacaktı. Rekabet koşullarının güçlenmesi engelleri ortadan kaldırmış ve güçlendirmiştir. Piyasalardaki küreselleşme artışı ile ilerleyen         e-ticaret olmasaydı ters etki ile diğer sektörler de etkilenecekti ve verimlilik artışları   mesafe kaydetmeyecekti. Ticaretteki pazara giriş-çıkış serbestliği ortadan kalkacak, ulusal piyasalara sadece büyük ölçekli firmalar hâkim olacak ve rekabetin sınırları bu firmalar çerçevesinde çizilmiş olacaktı. 

 

2000 yıllarından bu yana e-ticaretin büyümesi hızlı bir gelişim göstermiştir. Aslında e-ticaret, bir ticaret modelidir. E- ticaretin olmaması demek ticaret hacminin riskler ve engeller çerçevesinde gelişememesi anlamına gelmektedir.  E-ticaret olmasaydı; kişi başına düşen bilgisayar, internet bağlantıları hacmi de büyümemiş olurdu. Farklı bir açıdan bakacak olursak e-ticaret; cinsiyet eşitsizliklerini ve tedarik zincirleri arasındaki   sorunları giderme tabi ki istihdam artışını da olumlu yönde etkilemektedir. 2020 yılında e-ticaret kapasitesi 91,7 milyar TL kadar artış göstermiştir.  Toplam ticaret içindeki payı ise %14 civarına kadar gelmiştir. TÜİK verilerine göre 2011 yılında 16-74 yaş aralığı nüfus kesiminde yapılan hizmet satın alınması incelemelerinde %8 iken, 2020 yılında bu oran %36’ya kadar çıkmıştır. Bu sektörün gerçekleştirdiği istihdam hacmindeki genişleme ile fırsatların büyüklüğü yeni imkanlara da göz kırpmaktadır.  Tüm bunların olmadığı bir dünya fırsat eşitsizliği demektir.  Müşterilerin tercihleri hızla değişim gösterirken firmalar için e-ticaret de kaçınılmaz bir gereklilik olmuştur. 

 

Peki biz Pandora x olarak ne yapıyoruz? E-ticaret yazılımları ile sektörde yerimizi aldık. Sınırların ötesinde bir toplum için ticaretin dönüşümüne katkı sağlıyoruz. E-ticaret çözümleri üretirken; kusursuz çizgiler ve inovasyon trendini dinamik bir yapı ile takip ederek geliştiriyoruz.  E- ticaret olmasaydı geleceğe dijital bir yolculuk nasıl olurdu… Sınırlar ötesinde bir ticaret Pandora x ile denemeye değer…

 

https://www.pandorax.com.tr/tr/cozumlerimiz/e-ticaret-sistemi